Diari Digital Suheca.com també en edició impresa

Com sabem, podem informar-se de tot tipus de notícies i successos d'actualitat ocorreguts a Sueca i la Ribera en format digital, a la pàgina Suheca.com, com també, en paper adquirint el diari.

La mateixa televisió local ens informa del següent:

A partir d’este dissabte podrà adquirir-se als quioscs junt a l’exemplar d’abril de Suheca.com per sols 3 euros més
Este dissabte 4 d’abril estarà disponible ja als punts de venda habituals de Sueca, El Perelló i el Mareny de Barraquetes el número 7 del periòdic mensual Suheca.com.
Seran 32 pàgines a tot color, de les quals 12 corresponen al suplement ‘Falles tot l’any’.

Com a novetat, este mes Sueca TV ha editat un DVD faller amb els millors moments de les Ofrenes del dia de Sant Josep a Joan Fuster, el mestre Serrano, Bernat i Baldoví i la Mare de Déu de Sales. El disc també inclou els playbacks guanyadors dels concursos adult i infantil (Plaça de Cervantes i Tro i Flama), així com el sainet de la falla del Mercat, nel·lo a la millor obra.

Més informació a www.suecatv.com